Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Mutter: Stieger-Ribaux Mariette Lucie (Mariette)

Schritt 2: Vater: Ribaux Alfred Henri (Alfred) (*1898-04-10 †1975-02-24)

Schritt 3: Vater: Ribaux Frédéric Emile (Emile) (*1878-09-01 †1949-03-16)

Schritt 4: Kind: Guinchard-Ribaux Jeanne-Marguerite ("Jeannette") (*1907-06-24 †1997-07-06)

Schritt 5: Partner: Guinchard Samuel Charles Aimé (*1905-11-05 †1989-03-27)

Schritt 6: Vater: anonymous anonymous

Schritt 7: Vater: anonymous anonymous

Schritt 8: Vater: Guinchard Abraham Louis (*1798-08-19)

Schritt 9: Vater: Guinchard Abram (*1756-06-27 †1840-04-30)

Schritt 10: Kind: Braillard-Guinchard Marianne (*1802-04-27)

Schritt 11: Partner: Braillard Jean-Frédéric

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)