Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Mutter: Dux-Kolb Karolina Amalia (Maria Carolina, Carolina, Maria Amalia, "Fehres") (*1843-09-14 †1923-02-20)

Schritt 5: Mutter: Kolb-Mattle Anna Katharina (Katharina) (*1802-08-05 †1866-11-05)

Schritt 6: Vater: Mattle Johann (*1771-10 †1833-10-03)

Schritt 7: Kind: Mattle Johann Baptist (Johann, "Kaspershanses", "Hanses") (*1805-04 †1865-04-03)

Schritt 8: Kind: Kluser-Mattle Christina (*1836-07-29 †1876-12-02)

Schritt 9: Partner: Kluser Josef ("Rüdes", "Rüdis", "Rüdissepp", "Rudolfs") (*1837-07-05 †1906-05-03)

Schritt 10: Mutter: Kluser-Kobler Anna Maria (*1799-01-29 †1856-02-26)

Schritt 11: Identisch mit: Büchel-Kluser Anna Maria (*1799-01-29 †1856-02-26)

Schritt 12: Partner: Büchel Jakob ("Kapfhanses") (*1799-08-22 †1877-07-02)

Schritt 13: Mutter: Büchel-Loher Anna Maria ("Kapfhansen") (*1768-09-19 †1839-09-14)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)