Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Mutter: Stieger-Dirr Lydia Gertrud (Lydia) (*1910-08-31 †1999-09-17)

Schritt 3: Vater: Dirr Albert (*1877-04-13 †1940-04-15)

Schritt 4: Vater: Dirr Protas (Protasius) (*1841-06-18 †1900-02-01)

Schritt 5: Vater: Dirr Sebastian (*1805-01-19 †1873-09-03)

Schritt 6: Kind: Dirr Simon / Simeon (*1835-02-18 †1865-01-01)

Schritt 7: Partner: Dirr-Breyel / Breul Katharina (*1841-04-26 †1910)

Schritt 8: Vater: Breyel Johann Evangelist (*1807-09-20 †1868-10-24)

Schritt 9: Kind: Breyel / Breul Mathias (*1843-02-27 †1909-03-29)

Schritt 10: Kind: Breyel Franz Xaver (*1871-10-06 †1948-03-03)

Schritt 11: Kind: Breyel Henry Gerhard (Henry Garrett) (*1899 †1960)

Schritt 12: Partner: Brucks (Brück) Breyel Maria Theresia (Mary) (*1899-02-02 †1985-03-14)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)