Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Mutter: Dux-Kolb Karolina Amalia (Maria Carolina, Carolina, Maria Amalia, "Fehres") (*1843-09-14 †1923-02-20)

Schritt 5: Vater: Kolb Johannes Baptist (Johannes, "Buckseppas", "Buksephen") (*1805-02-04 †1889-03-13)

Schritt 6: Kind: Kolb Johann Benedikt (Benedikt) (*1833-04-15 †1888-08-03)

Schritt 7: Kind: Graber-Kolb Maria Karolina (Maria, Carolina) (*1867-08-06 †1927-12-15)

Schritt 8: Partner: Graber Franz Xaver Wilhelm (Wilhelm) (*1865-02-09 †1907-07-23)

Schritt 9: Mutter: Graber-Büchel Maria Kreszentia (Kreszentia) (*1834-01-26 †1891-10-03)

Schritt 10: Vater: Büchel Joseph ("Kapfhanses") (*1797-05-19 †1859-02-20)

Schritt 11: Kind: Zäch-Büchel Anna Maria ("Kapfhansenseppes") (*1830-03-10 †1893-07-01)

Schritt 12: Kind: Büchel Kreszentia (*1851-09-21 †1852-02-29)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)