Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Joseph ("Präsidents", "Messmers", "Pflegers") (*1815-02-06 †1850-09-23)

Schritt 7: Kind: Benz Johann Jakob ("Pflegers") (*1839-10-24 †1919-02-12)

Schritt 8: Partner: Benz-Rohner Katharina (*1841-11-25 †1907-07-20)

Schritt 9: Vater: Rohner Franz Joseph ("jünger") (*1809-10-22 †1883-08-28)

Schritt 10: Kind: Wüst-Rohner Maria Bertha (Bertha) (*1846-06-07 †1912-03-19)

Schritt 11: Kind: Wüst Johann Jakob (Jakob) (*1872-05-11 †1919-01-24)

Schritt 12: Partner: Wüst-Lüchinger Maria Seraphina (Seraphina) (*1880-10-04 †1969-04-05)

Schritt 13: Vater: Lüchinger Johann ("Maurers", "Kaminfegers") (*1854-10-30 †1928-05-22)

Schritt 14: Kind: Lüchinger Johann (*1882-05-06)

Schritt 15: Partner: Lüchinger-Böckle Justina (*1882-02-26)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)