Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Vater: Dux August Ferdinand (August, "alt Verwalters") (*1842-02-08 †1908-02-01)

Schritt 5: Vater: Dux Johann Jakob (Jakob, "Garbrieles", "Nauer Josephes", "Josephes") (*1802-04 †1890-12-24)

Schritt 6: Partner: Dux-Stieger Anna Maria (*1806-10-15 †1840-11-03)

Schritt 7: Vater: Stieger Joseph (*1777-10-23 †1848-03-10)

Schritt 8: Vater: Stieger Johannes (*1750-01-11 †1796-11-26)

Schritt 9: Kind: Stieger Johann Jakob (Jakob, "Hanselisjoklis", "Josenhanses", "Joses") (*1776-09-14 †1861-08-01)

Schritt 10: Kind: Stieger-Stieger Maria Kreszentia (Kreszentia, "Jokelis", "Josenjokelis") (*1825-11-20 †1882-09-25)

Schritt 11: Partner: Stieger Johann Baptist (Johann, "alt Verwalters", "Eggtonis", "Tonis") (*1818-04-17 †1869-05-01)

Schritt 12: Vater: Stieger Johannes ("Thönis", "Thoniß", "Tonis", "Eggtonis") (*1786-07-01 †1865-10-08)

Schritt 13: Kind: Stieger Joseph ("Eggtonis") (*1834-07-04 †1911-01-12)

Schritt 14: Kind: Stieger Martin Oswald (*1874-03-08 †1917-11-25)

Schritt 15: Partner: Stieger-Egli Barbara (*1869-09-14 †1934-02-23)

Schritt 16: Mutter: Aerni-Grab Elisabeth

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)