Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Vater: Dux August Ferdinand (August, "alt Verwalters") (*1842-02-08 †1908-02-01)

Schritt 5: Kind: Dux Johann Jakob (Johann, "Gemeindeammanns") (*1869-11-23 †1954-04-04)

Schritt 6: Partner: Dux-Wüst Maria Regina (Regina) (*1876-04-23 †1949-12-27)

Schritt 7: Mutter: Wüst-Langenegger Maria Viktoria (Viktoria) (*1847-01-31 †1922-03-12)

Schritt 8: Vater: Langenegger Joseph Anton (*1814-02-11 †1892-11-13)

Schritt 9: Vater: Langenegger Johannes Alois (Johannes) (*1789-09 †1835-07-20)

Schritt 10: Vater: Langenegger Johann Jakob (Jakob) (*1761-04 †1815-12-20)

Schritt 11: Kind: Hutter-Langenegger Anna Maria (*1791-09 †1839-01-14)

Schritt 12: Kind: Baumgartner-Hutter Anna Maria (*1825-02-01 †1856-03-10)

Schritt 13: Kind: Baumgartner-Baumgartner Katharina ("Schrinerlis") (*1851-06-12 †1931-02-24)

Schritt 14: Kind: Baumgartner Carl Gottlob (*1881-03-11 †1882-02-02)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)