Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Vater: Dux August Ferdinand (August, "alt Verwalters") (*1842-02-08 †1908-02-01)

Schritt 5: Kind: Dux Johann Jakob (Johann, "Gemeindeammanns") (*1869-11-23 †1954-04-04)

Schritt 6: Partner: Dux-Wüst Maria Regina (Regina) (*1876-04-23 †1949-12-27)

Schritt 7: Mutter: Wüst-Langenegger Maria Viktoria (Viktoria) (*1847-01-31 †1922-03-12)

Schritt 8: Vater: Langenegger Joseph Anton (*1814-02-11 †1892-11-13)

Schritt 9: Vater: Langenegger Johannes Alois (Johannes)

Schritt 10: Kind: Langenegger Johannes ("Schmids") (*1819-01-17 †1885-11-11)

Schritt 11: Kind: Langenegger-Langenegger Justina (*1857-09-28 †1915-01-31)

Schritt 12: Partner: Langenegger Joseph Anton (*1854-03-19 †1918-09-21)

Schritt 13: Vater: Langenegger Johannes Martin (Martin) (*1819-03-20 †1875-09-24)

Schritt 14: Vater: Langenegger Johann Baptist ("Martishansen", "Martis") (*1781-04 †1849-10-24)

Schritt 15: Kind: Benz-Langenegger Karolina (*1827-06-19)

Schritt 16: Partner: Benz Johann B.

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)