Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Joseph ("Präsidents", "Messmers", "Pflegers") (*1815-02-06 †1850-09-23)

Schritt 7: Kind: Benz Joseph ("Pflegers") (*1838-05-30 †1911-01-03)

Schritt 8: Partner: Benz-Lüchinger Maria Augusta (Maria Augustina, "alt Gemeindeammanns") (*1833-05-31 †1887-12-18)

Schritt 9: Vater: Lüchinger Joseph Anton (Joseph) (*1792-08-05)

Schritt 10: Vater: Lüchinger Johann Jakob (*1750-05-01 †1805-11-22)

Schritt 11: Kind: Lüchinger Johannes (*1786-08-12 †1851-05-05)

Schritt 12: Kind: Sartory-Lüchinger Elisabeth ("Lisetta", "Lisette", "Kreisammanns") (*1816-06-15 †1862-11-08)

Schritt 13: Partner: Sartory Karl Heinrich Johann Joseph (Karl) (*1806-01-23 †1873-03-19)

Schritt 14: Vater: Sartory Karl Fidel (*1752-01-08 †1830-05-23)

Schritt 15: Kind: Linden-Sartory Karolina Johanna (Johanna) (*1799-05-24 †1878-03-13)

Schritt 16: Partner: Linden Alois (*1796)

Schritt 17: Vater: Linden Franz Heinrich (*~1748)

Schritt 18: Kind: Linden Josef Anton (†<1862-12)

Schritt 19: Kind: Linden Joseph Ludwig Hermann (*1832-06-09)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)