Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Vater: Stieger Johann Jakob (Jakob) (*1835-11-15 †1903-01-24)

Schritt 5: Vater: Stieger Johann Jakob (Jakob) (*1809-07-26 †1880-11-23)

Schritt 6: Kind: Zäch-Stieger Anna Maria (*1837-12-18 †1923-11-19)

Schritt 7: Partner: Zäch Joseph Anton (Anton, "Stokers") (*1829-07-18 †1913-01-26)

Schritt 8: Partner: Zäch-Baumgartner Katharina (*1828-04-12 †1886-03-12)

Schritt 9: Vater: Baumgartner Johann Jakob (Jakob, "alt Gerichtsweibels") (*1789-08-09 †1858-08-09)

Schritt 10: Vater: Baumgartner Johannes (*1757-04-13 †1817-01-14)

Schritt 11: Kind: Kluser-Baumgartner Maria Elisabetha (Elisabetha) (*1801-07-21 †1864-05-01)

Schritt 12: Partner: Kluser Kaspar Alois (Kaspar, Johann Kaspar) (*1800-10-05 †1866-05-13)

Schritt 13: Vater: Kluser Joseph Anton (Josef, "Fränzlis") (*1759-10 †1831-06-22)

Schritt 14: Vater: Kluser Franz

Schritt 15: Kind: Hutter-Kluser Anna Maria Katharina (Anna Maria) (*1761-01 †1838-03-02)

Schritt 16: Kind: Hutter Johannes Baptist (Johannes, "Kaspars") (*1797-07-27)

Schritt 17: Kind: Hutter Johann Jakob (Jakob, "Kasparshanses") (*1827-10-09 †1900-12-08)

Schritt 18: Kind: Deragisch-Hutter Maria Benedikta (*1854-07-15 †1943)

Schritt 19: Partner: Deragisch Joseph-Vigieli (*1854 †1928)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)