Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Joseph ("Präsidents", "Messmers", "Pflegers") (*1815-02-06 †1850-09-23)

Schritt 7: Kind: Benz Johann Jakob ("Sepplis", "Pflegers") (*1839-10-24 †1919-02-12)

Schritt 8: Kind: Benz Karl Pius (Karl) (*1872-10-02 †1942-08-18)

Schritt 9: Partner: Benz-Zigerlig Maria Rosina (Rosina) (*1874-05-14 †1940-09-07)

Schritt 10: Vater: Zigerlig Jakob ("Jakobs") (*1832-01-05 †1906-04-20)

Schritt 11: Kind: Zäch-Zigerlig Maria Elisabetha (*1870-09-25 †1944-03-29)

Schritt 12: Partner: Zäch Karl Engelbert (*1868-03-20 †1903-03-13)

Schritt 13: Vater: Zäch Johannes ("Organists") (*1820-09-14 †1885-06-06)

Schritt 14: Vater: Zäch Johannes Baptist (Johannes, "Karlis Seplis") (*1790-10-17 †1843-01-14)

Schritt 15: Kind: Zäch Johann Jakob (*1822-04-17 †1857-12-05)

Schritt 16: Kind: Zäch Maria Katharina ("Schusters") (*1851-03-04 †1938-04-23)

Schritt 17: Kind: Zäch Jakob Ulrich (*1871-07-06 †1926-09-26)

Schritt 18: Kind: Tschümperlin-Zäch Clara Bertha (*1900-07-09)

Schritt 19: Partner: Tschümperlin Josef

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)