Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Vater: Dux August Ferdinand (August, "alt Verwalters") (*1842-02-08 †1908-02-01)

Schritt 5: Kind: Dux Johann Jakob (Johann, "Gemeindeammanns") (*1869-11-23 †1954-04-04)

Schritt 6: Partner: Dux-Wüst Maria Regina (Regina) (*1876-04-23 †1949-12-27)

Schritt 7: Mutter: Wüst-Langenegger Maria Viktoria (Viktoria) (*1847-01-31 †1922-03-12)

Schritt 8: Vater: Langenegger Joseph Anton (*1814-02-11 †1892-11-13)

Schritt 9: Kind: Hutter-Langenegger Katharina Perpetua (Katharina) (*1839-12-26 †1905-07-25)

Schritt 10: Kind: Hutter Robert (*1863-10-28 †1921-12-13)

Schritt 11: Kind: Lüchinger-Hutter Maria Ida (Ida) (*1907-08-13)

Schritt 12: Partner: Lüchinger Engelbert (*1907-01-04)

Schritt 13: Vater: Lüchinger Jakob (*1880-01-16 †1950-01-28)

Schritt 14: Mutter: Lüchinger-Lüchinger Maria Elisabetha Regina (Elisabetha, "Schegges") (*1845-03-04 †1893-02-26)

Schritt 15: Vater: Lüchinger Joseph Stephan (Stephan) (*1819-12-26 †1901-02-18)

Schritt 16: Kind: Lüchinger Engelbert (*1862-12-09)

Schritt 17: Partner: Lüchinger-Mätzler Karolina (*1872-10-16)

Schritt 18: Vater: Mätzler Johann

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)