Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Franz Anton (Anton, "Präsidents") (*1821-02-03 †1897-05-07)

Schritt 7: Kind: Benz Anton Raimund (Anton, "alt Messmers") (*1852-08-30 †1941-07-18)

Schritt 8: Kind: Hutter-Benz Maria Helena (Helena) (*1879-08-10 †1959-05-18)

Schritt 9: Partner: Hutter Karl Heinrich (Heinrich) (*1873-01-29 †1940-07-13)

Schritt 10: Vater: Hutter Walter Heinrich (Heinrich, "Clauses", "Klausenhanses") (*1849-10-01 †1932-06-16)

Schritt 11: Vater: Hutter Johann Karl ("Klausen", "Klauses") (*1812-11-16 †1873-01-28)

Schritt 12: Kind: Hutter Johannes Evangelist (*1843-03-11 †1901-08-28)

Schritt 13: Kind: Dietschi-Hutter Seraphina (Seraphine) (*1866-01-27 †1918-02-19)

Schritt 14: Partner: Dietschi Joseph (*1853-03-17 †1909-07-03)

Schritt 15: Vater: Dietschi Joseph ("Jakobs") (*1824-11-28 †1892-04-10)

Schritt 16: Kind: Dietschi / Dietsche Alexander (*1856-02-08 †1922-05-03)

Schritt 17: Kind: Dietschi Josef Albert (*1899-07-23 †1899-08-17)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)