Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Joseph ("Präsidents", "Messmers", "Pflegers") (*1815-02-06 †1850-09-23)

Schritt 7: Kind: Benz Johann Jakob ("Sepplis", "Pflegers") (*1839-10-24 †1919-02-12)

Schritt 8: Kind: Benz Johann Wilhelm (*1873-12-27 †1951-04-12)

Schritt 9: Partner: Benz-Rohner Maria Elisabetha (*1888-08-08 †1926-01-17)

Schritt 10: Vater: Rohner Franz Anton (Anton, "Schusters") (*1861-09-09 †1930-05-25)

Schritt 11: Kind: Rohner Franz Anton (Anton) (*1894-08-20 †1925-02-17)

Schritt 12: Partner: Rohner-Gächter Sophie Maria (Maria) (*1893-05-29 †1969-04-03)

Schritt 13: Vater: Gächter Johannes (*1865-01-01 †1943-06-15)

Schritt 14: Kind: Bürgler-Gächter Maria Mathilde (Mathilde) (*1892-01-28)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)