Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Franz Anton (Anton, "Präsidents") (*1821-02-03 †1897-05-07)

Schritt 7: Kind: Benz Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1855-09-14 †1940-07-15)

Schritt 8: Partner: Benz-Zäch Maria Katharina (*1860-06-20 †1904-12-01)

Schritt 9: Vater: Zäch Johannes (*1815-05-26 †1894-12-06)

Schritt 10: Kind: Zäch Alphons (*1866-06-05)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)