Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Schegg-Benz Anna Katharina (Katharina) (*1827-02-15 †1909-04-20)

Schritt 7: Kind: Schegg Johann Jakob Robert (Robert, "Kreuzwirths") (*1848-11-09 †1913-06-28)

Schritt 8: Kind: Schegg Johann Heinrich (Heinrich) (*1885-01-12 †1936-07-01)

Schritt 9: Partner: Schegg-Rohner Maria Helena (Helena) (*1889-10-09)

Schritt 10: Vater: Rohner Josef Heinrich (*1857-07-15 †1937-01-15)

Schritt 11: Kind: Rohner Engelbert (*1895-01-23 †1971-10-15)

Schritt 12: Partner: Rohner-Wüst Klara (*1893-09-18 †1956-10-17)

Schritt 13: Vater: Wüst Jakob (*1863-02-10 †1909-08-29)

Schritt 14: Partner: Wüst-Leu Albertina (*1873-06-05)

Schritt 15: Mutter: Leu-Völkle Maria

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)