Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Vater: Dux August Ferdinand (August, "alt Verwalters") (*1842-02-08 †1908-02-01)

Schritt 5: Kind: Dux Johann Jakob (Johann, "Gemeindeammanns") (*1869-11-23 †1954-04-04)

Schritt 6: Partner: Dux-Wüst Maria Regina (Regina) (*1876-04-23 †1949-12-27)

Schritt 7: Mutter: Wüst-Langenegger Maria Viktoria (Viktoria) (*1847-01-31 †1922-03-12)

Schritt 8: Vater: Langenegger Joseph Anton (*1814-02-11 †1892-11-13)

Schritt 9: Vater: Langenegger Johannes Alois (Johannes) (*1789-09 †1835-07-20)

Schritt 10: Kind: Hutter-Langenegger Maria Anna (Marianna, Maria, "Anna Marie") (*1825-03-29 †1881-08-03)

Schritt 11: Kind: Hutter Herrmann (*1867-03-11 †1924-12-22)

Schritt 12: Kind: Langenegger-Hutter Maria Anna Katharina (Maria, Marie) (*1895-05-23)

Schritt 13: Kind: Baumgartner-Langenegger Marie Lidwine (Marie) (*1926-05-22)

Schritt 14: Partner: Baumgartner Stefan Albert

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)