Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Johann Jakob (*1817-07-24 †1888-02-07)

Schritt 7: Partner: Benz-Loher Anna Maria / (Maria Anna, Marianna) (*1809-09-08 †1880-04-06)

Schritt 8: Identisch mit: Kobler-Loher Anna Maria / (Maria Anna, Marianna) (*1809-09-08 †1880-04-06)

Schritt 9: Kind: Kobler Johann Jakob (Jakob, "Schuhmachers") (*1846-12-19 †1915-07-18)

Schritt 10: Kind: Kobler Maria Emma (*1889-09-08 †1890-04-09)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)