Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Franz Anton (Anton, "Präsidents") (*1821-02-03 †1897-05-07)

Schritt 7: Kind: Benz Anton Raimund (Anton, "alt Messmers") (*1852-08-30 †1941-07-18)

Schritt 8: Kind: Hutter-Benz Maria Helena (Helena) (*1879-08-10 †1959-05-18)

Schritt 9: Kind: Lüthi-Hutter Maria Felizitas (Felizitas) (*1911-03-07)

Schritt 10: Partner: Lüthi Josef Alois (*1909-09-25 †1976-09-21)

Schritt 11: Vater: Lüchinger Karl Alexander (*1877-11-05)

Schritt 12: Mutter: Lüchinger-Bovay Johanna Esther (Esther) (*1855-07-02 †1936-02-19)

Schritt 13: Mutter: Bovay Johanna Susanna Gabriele

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)