Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Vater: Dux August Ferdinand (August, "alt Verwalters") (*1842-02-08 †1908-02-01)

Schritt 5: Vater: Dux Johann Jakob (Jakob, "Garbrieles", "Nauer Josephes", "Josephes") (*1802-04 †1890-12-24)

Schritt 6: Kind: Dux Johann Jakob (Jakob, "Lieut") (*1844-10-17)

Schritt 7: Kind: Lüchinger-Dux Maria Sophie (*1873-01-06 †1903-07-18)

Schritt 8: Partner: Lüchinger Johann Jakob ("Sattlers") (*1870-01-22 †1946-05-16)

Schritt 9: Mutter: Lüchinger-Wüst Maria Regina (*1836-12-17 †1877-03-03)

Schritt 10: Vater: Wüst Johann Xaver (Xaver) (*1790-06-26 †1849-05-31)

Schritt 11: Kind: Wüst Johann Xaver (Xaver, "Xaveris") (*1840-07-31 †1910-09-21)

Schritt 12: Kind: Wüst Carl Albert (Albert) (*1896-04-28)

Schritt 13: Kind: Wüst Jorge Werner

Schritt 14: Kind: Wust Paulo Gilberto

Schritt 15: Partner: Wust Kuskoski Marilene

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)