Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Vater: Benz Joseph ("Hanters") (*1757-08)

Schritt 7: Kind: Benz Johannes ("alt Pfleger", "Hanters Josephs", "Hanters", "Schribers") (*1790-09-23 †1872-06-20)

Schritt 8: Kind: Benz Johann Jakob ("Schreibers"; "alt Gemeinderats") (*1833-12-27 †1909-03-28)

Schritt 9: Partner: Benz-Wüst Maria Sophia (Sophia) (*1830-08-26 †1907-02-20)

Schritt 10: Vater: Wüst Joseph ("Schreibers", "Schreibershanses") (*1792-04-27 †1847-05-25)

Schritt 11: Kind: Wüst Samuel ("Zollerseppes", "Zollers", "Gemeinderaths", "alt Gemeinderats", "alt Kas (*1839-04-19 †1916-08-09)

Schritt 12: Kind: Wüst Johann Samuel (Samuel) (*1860-10-08 †1948-07-20)

Schritt 13: Kind: Wüst Josef Karl (Josef) (*1899-04-19)

Schritt 14: Kind: Binotto-Wüst Katharina

Schritt 15: Partner: Binotto Heinrich Peter (Peter) (*1936-09-27 †1986-11-10)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)