Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Mutter: Dux-Kolb Karolina Amalia (Maria Carolina, Carolina, Maria Amalia, "Fehres") (*1843-09-14 †1923-02-20)

Schritt 5: Mutter: Kolb-Mattle Anna Katharina (Katharina, "Hanses") (*1802-08-05 †1866-11-05)

Schritt 6: Vater: Mattle Johann (*1771-10 †1833-10-03)

Schritt 7: Kind: Graber-Mattle Anna Maria (*1800-06-18 †1875-05-01)

Schritt 8: Partner: Graber Johann Kaspar (Kaspar, "Tieses") (*1790-05-24 †1862-11-27)

Schritt 9: Vater: Graber Kaspar (†<1842-03-10)

Schritt 10: Kind: Wüst-Graber Anna Maria (*1786-12-17 †1862-03-02)

Schritt 11: Kind: Wüst Joseph Anton ("Beklishanses", "Beklis") (*1817-07-21 †1895-08-26)

Schritt 12: Kind: Wüst Johann Bartholomäus (Johann) (*1859-04-14 †1897-12-30)

Schritt 13: Partner: Wüst-Baumgartner Maria Bertha (Berta) (*1866-12-28 †1895-07-31)

Schritt 14: Vater: Baumgartner Johannes Baptist

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)