Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Vater: Stieger Johann Jakob (Jakob) (*1835-11-15 †1903-01-24)

Schritt 5: Vater: Stieger Johann Jakob (Jakob) (*1809-07-26 †1880-11-23)

Schritt 6: Vater: Stieger Johannes ("Jung Stiger") (*1777-01-01 †1849-12-05)

Schritt 7: Kind: Stieger Johann Joseph (Joseph) (*1813-09-19 †1888-11-14)

Schritt 8: Partner: Stieger-Büchel Anna Katharina (Katharina) (*1820-03-04 †1907-11-24)

Schritt 9: Mutter: Büchel-Wüst Maria Katharina (*1786-09-26 †1860-12-14)

Schritt 10: Vater: Wüst Johann Jakob (*1757-07-13 †1830-01-31)

Schritt 11: Kind: Wüst Joseph Alois (Joseph) (*1789-08-02 †1854-02-10)

Schritt 12: Kind: Wüst Johann Alois (Johannes, "Beklisseppes", "Beklis") (*1821-03-09 †1883-09-05)

Schritt 13: Kind: Graber-Wüst Maria Veronika (Veronika, "Beklisseppes") (*1845-09-07 †1905-05-04)

Schritt 14: Partner: Graber Jakob ("Stokers", "Brenners") (*1839-06-15 †1885-05-07)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)