Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Joseph ("Präsidents", "Messmers", "Pflegers") (*1815-02-06 †1850-09-23)

Schritt 7: Kind: Benz Johann Jakob ("Sepplis", "Pflegers") (*1839-10-24 †1919-02-12)

Schritt 8: Kind: Lüchinger-Benz Maria Elisabetha (Elise) (*1867-11-22 †1915-04-15)

Schritt 9: Partner: Lüchinger Karl Emil (Karl) (*1865-12-11 †1918-03-13)

Schritt 10: Vater: Lüchinger Joseph ("Jokelissepes") (*1813-09-30 †1888-01-29)

Schritt 11: Kind: Wüst-Lüchinger Maria Paulina (*1853-02-13 †1932-03-19)

Schritt 12: Kind: Lüchinger-Wüst Maria Paulina (*1879-03-15 †1961-02-02)

Schritt 13: Kind: Beringer-Lüchinger Anna Maria (*1910-04-16)

Schritt 14: Partner: Beringer Gottlieb

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)