Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Vater: Dux August Ferdinand (August, "alt Verwalters") (*1842-02-08 †1908-02-01)

Schritt 5: Vater: Dux Johann Jakob (Jakob, "Garbrieles", "Nauer Josephes", "Josephes") (*1802-04 †1890-12-24)

Schritt 6: Partner: Dux-Stieger Anna Maria (*1806-10-15 †1840-11-03)

Schritt 7: Vater: Stieger Joseph (*1777-10-23 †1848-03-10)

Schritt 8: Kind: Stieger Joseph Anton (Joseph, "Joses", "Pfleger") (*1809-11-26 †1890-03-16)

Schritt 9: Kind: Stieger Karl Anton (Karl) (*1854-05-08 †1918-07-20)

Schritt 10: Partner: Stieger-Gächter Maria Elisabetha (Elisabetha) (*1862-06-08 †1930-08-20)

Schritt 11: Vater: Gächter Joseph ("Jakobs") (*1827-09-30 †1912-08-14)

Schritt 12: Kind: Gächter Joseph Albert (Albert) (*1869-08-26 †1956-06-04)

Schritt 13: Partner: Gächter-Furxer Margretha (Margareth) (*1866-09-12 †1958-07-14)

Schritt 14: Mutter: Furxer-Nesensohn Elisabetha (†<1903-02-07)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)