Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Vater: Dux August Ferdinand (August, "alt Verwalters") (*1842-02-08 †1908-02-01)

Schritt 5: Vater: Dux Johann Jakob (Jakob, "Garbrieles", "Nauer Josephes", "Josephes") (*1802-04 †1890-12-24)

Schritt 6: Kind: Kobler-Dux Maria Christina (*1854-04-12 †1886-07-07)

Schritt 7: Partner: Kobler Johann Alois (Alois, "Schwarzes") (*1856-03-28 †1913-08-22)

Schritt 8: Vater: Kobler Johann Jakob (Jakob, "Schwarzes", "Schwarzer") (*1827-06-08 †1905-07-20)

Schritt 9: Kind: Kobler Johann Jakob (Jakob, "Schwarzes") (*1849-02-10 †1901-04-30)

Schritt 10: Partner: Kobler-Büchel Rosina Paulina (*1857-09-11 †1876-03-04)

Schritt 11: Vater: Büchel Valentin Arnold ("Jöklisfränzlis", "Fränzlers") (*1821-06-18 †1876-03-16)

Schritt 12: Kind: Büchel Valentin (*1859-11-11 †1934-02-19)

Schritt 13: Partner: Büchel-Schegg Maria Josephina (Maria) (*1902-08-24)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)