Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Vater: Dux August Ferdinand (August, "alt Verwalters") (*1842-02-08 †1908-02-01)

Schritt 5: Vater: Dux Johann Jakob (Jakob, "Garbrieles", "Nauer Josephes", "Josephes") (*1802-04 †1890-12-24)

Schritt 6: Partner: Dux-Stieger Anna Maria (*1806-10-15 †1840-11-03)

Schritt 7: Vater: Stieger Joseph (*1777-10-23 †1848-03-10)

Schritt 8: Kind: Stieger Joseph Anton (Joseph, "Joses Jung", "Joses", "Pfleger") (*1809-11-26 †1890-03-16)

Schritt 9: Partner: Stieger-Stieger Maria Antonia (*1815-12-15 †1847-08-14)

Schritt 10: Vater: Stieger Johann Jakob (Johannes, "Ullisjokelis", "Hebamms") (*1781-11-14 †1848-01-28)

Schritt 11: Mutter: Stieger-Wüst Maria Rosa (*1744-11-17)

Schritt 12: Vater: Wüst Kaspar (*~1712)

Schritt 13: Kind: Wüst Joseph (*1738-12-02)

Schritt 14: Kind: Wüst Johann Baptist (*1767-01-29 †1832-11-10)

Schritt 15: Kind: Wüst Johannes ("Brosis") (*1794-08 †1845-12-21)

Schritt 16: Kind: Wüst Joseph Stephan ("Brosis") (*1833-12-26 †1890-08-03)

Schritt 17: Kind: Wüst Karl Joseph (Joseph) (*1866-10-08 †1941-01-19)

Schritt 18: Partner: Wüst-Bersinger Clementine Susanna (*1867-09-19 †1893-02-11)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)