Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Johann Jakob ("Präsidentes") (*1817-07-24 †1888-02-07)

Schritt 7: Kind: Benz Joseph Anton (Joseph, "Altmeßmers") (*1856-05-17 †1921-12-05)

Schritt 8: Partner: Benz-Kühnis Maria Louise (Luisa, "alt Messmers") (*1856-01-01 †1908-05-14)

Schritt 9: Vater: Kühnis Johann Ulrich (Ulrich, "Burenkaspers") (*1821-12-23 †1879-09-09)

Schritt 10: Kind: Kühnis Johann Mathäus (Johann) (*1861-01-24 †1915-05-08)

Schritt 11: Kind: Blattmann-Kühnis Maria Bertha (Maria) (*1903-10-07)

Schritt 12: Partner: Blattmann Johann

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)