Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Joseph ("Präsidents", "Messmers", "Pflegers") (*1815-02-06 †1850-09-23)

Schritt 7: Kind: Benz Johann Jakob ("Sepplis", "Pflegers") (*1839-10-24 †1919-02-12)

Schritt 8: Kind: Benz Karl Pius (Karl) (*1872-10-02 †1942-08-18)

Schritt 9: Kind: Kobler-Benz Anna Rosina (Anna) (*1902-04-13 †1984-02-09)

Schritt 10: Partner: Kobler Joseph (*1901-06-05 †1983-07-26)

Schritt 11: Vater: Kobler Johann Jakob (Jakob) (*1866-09-07 †1940-12-06)

Schritt 12: Vater: Kobler Johannes (Johann Baptist, "Fridlis", "Fridlis-Seppentonis", "Friedlis", "Sepanto (*1831-05-18 †1909-11-20)

Schritt 13: Kind: Kobler Johann Friedrich (Friedrich, "Hackbrettlers") (*1869-01-04 †1945-01-09)

Schritt 14: Partner: Kobler-Büchel Maria Bertha (Bertha, "Thidors") (*1875-11-09 †1918-11-02)

Schritt 15: Mutter: Büchel-Büchel Kreszentia

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)