Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Vater: Dux August Ferdinand (August, "alt Verwalters") (*1842-02-08 †1908-02-01)

Schritt 5: Vater: Dux Johann Jakob (Jakob, "Garbrieles", "Nauer Josephes", "Josephes") (*1802-04 †1890-12-24)

Schritt 6: Partner: Dux-Stieger Anna Maria (*1806-10-15 †1840-11-03)

Schritt 7: Vater: Stieger Joseph (*1777-10-23 †1848-03-10)

Schritt 8: Vater: Stieger Johannes (*1750-01-11 †1796-11-26)

Schritt 9: Vater: Stieger Johannes (*1724-07 †1754-07-14)

Schritt 10: Vater: Stieger Johannes (*1696-10-24 †1776-01-04)

Schritt 11: Vater: Stieger Jakob (*1672-03-06)

Schritt 12: Vater: Stieger Joseph (*1641)

Schritt 13: Vater: Stieger Hans (*~1610 †1667-12-04)

Schritt 14: Kind: Stieger Johannes (*1632-02-16)

Schritt 15: Möglicherweise identisch mit: Stieger Hans (*~1631)

Schritt 16: Partner: Stieger-Mattle Anna Margaretha (Margaretha) (*1632-01-10)

Schritt 17: Möglicherweise identisch mit: Dietschi-Stieger Margaretha (*~1653)

Schritt 18: Möglicherweise identisch mit: Zch-Stieger Margaretha (*1642-02-16)

Schritt 19: Vater: Stieger Ulrich (*~1602)

Schritt 20: Möglicherweise identisch mit: Stieger Ulrich (†1650-09-02)

Schritt 21: Möglicherweise identisch mit: Stieger Ulrich (*1649-05-30 †<1654-05-30)

Schritt 22: Vater: Stieger Hans (*~1621)

Schritt 23: Möglicherweise identisch mit: Stieger Johannes (*1625-01-11)

Schritt 24: Mutter: Stieger-Zch Anna (*~1597)

Schritt 25: Möglicherweise identisch mit: Bernhard Anna

Schritt 26: Vater: Bernhard Hans (*1570)

Schritt 27: Kind: Bernhard Maria

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)