Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Vater: Dux August Ferdinand (August, "alt Verwalters") (*1842-02-08 †1908-02-01)

Schritt 5: Vater: Dux Johann Jakob (Jakob, "Garbrieles", "Nauer Josephes", "Josephes") (*1802-04 †1890-12-24)

Schritt 6: Vater: Dux Joseph ("Gabriels") (*1756-01-27 †1838-03-08)

Schritt 7: Vater: Dux Gabriel (*1725-04 †1804-09-09)

Schritt 8: Vater: Dux Ulrich (*1682-05-26)

Schritt 9: Vater: Dux Johannes (Hans) (*1648-02-10)

Schritt 10: Kind: Dux Johannes (*1677-10-31)

Schritt 11: Möglicherweise identisch mit: Dux Johannes (*~1680)

Schritt 12: Partner: Dux-Stieger Elisabeth (*1685-03-05)

Schritt 13: Vater: Stieger Johannes ("Hans") (*1658-07-03)

Schritt 14: Mutter: Stieger-Bont Anna (*1631-02-19)

Schritt 15: Mutter: Bont-Lüchinger Elisabeth (*~1606)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)