Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Vater: Stieger Johann Jakob (Jakob) (*1835-11-15 †1903-01-24)

Schritt 5: Vater: Stieger Johann Jakob (Jakob) (*1809-07-26 †1880-11-23)

Schritt 6: Vater: Stieger Johannes ("Jung Stiger") (*1777-01-01 †1849-12-05)

Schritt 7: Kind: Wüst-Stieger Anna Maria (Maria) (*1803-07-11 †1863-07-22)

Schritt 8: Kind: Wüst Joseph Anton ("Beklistonis") (*1829-02-15 †1906-03-22)

Schritt 9: Partner: Wüst-Kolb Theresia (*1831-09-01 †1905-12-29)

Schritt 10: Vater: Kolb Johann Jakob (Johannes) (*1789-10 †1849-01-19)

Schritt 11: Kind: Kolb Joseph Anton (Joseph, "Babelis") (*1821-10-17 †1900-04-24)

Schritt 12: Kind: Bucher-Kolb Albertina (*1853-06-12)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)