Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Franz Franz Anton (Anton, "Präsidents") (*1821-02-03 †1897-05-07)

Schritt 7: Kind: Benz Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1855-09-14 †1940-07-15)

Schritt 8: Partner: Benz-Mattle Maria Paulina (*1860-10-21 †1922-08-22)

Schritt 9: Mutter: Mattle-Gächter Maria Regina (Regina) (*1837-10-08 †1904-07-30)

Schritt 10: Vater: Gächter Jakob (*1805-12-12 †1886-01-15)

Schritt 11: Kind: Wüst-Gächter Anna Maria (Maria) (*1850-02-19 †1916-01-15)

Schritt 12: Kind: Kühnis-Wüst Anna Maria (*1874-08-23 †1932-03-29)

Schritt 13: Kind: Loretz-Kühnis Paula Ida (Ida) (*1906-04-17)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)