Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Vater: Dux August Ferdinand (August, "alt Verwalter") (*1842-02-08 †1908-02-01)

Schritt 5: Kind: Dux Johann Jakob (Johann, "Gemeindeammanns") (*1869-11-23 †1954-04-04)

Schritt 6: Partner: Dux-Wüst Maria Regina (Regina) (*1876-04-23 †1949-12-27)

Schritt 7: Mutter: Wüst-Langenegger Maria Viktoria (Viktoria) (*1847-01-31 †1922-03-12)

Schritt 8: Vater: Langenegger Joseph Anton (*1814-02-11 †1892-11-13)

Schritt 9: Kind: Langenegger Josef Anton (*1842-01-07 †1915-10-29)

Schritt 10: Kind: Langenegger Josef Engelbert (Engelbert) (*1873-03-08 †1931-04-06)

Schritt 11: Partner: Langenegger-Lüchinger Maria Friederika (*1875-03-28 †1952-02-22)

Schritt 12: Vater: Lüchinger Joseph Anton ("Orbelis") (*1838-04-11 †1909-02-14)

Schritt 13: Kind: Lüchinger Johannes (*1862-03-15 †1939-12-19)

Schritt 14: Kind: Lüchinger Johann Albert (Albert) (*1885-01-17 †1968-06-16)

Schritt 15: Partner: Lüchinger-Buner Franziska (*1887-04-16)

Schritt 16: Mutter: Buner-Waler Luise

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)