Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Johann Jakob (*1817-07-24 †1888-02-07)

Schritt 7: Partner: Benz-Loher Maria Anna (*1809-07-08)

Schritt 8: Vater: Loher Joseph (*1771-08-07 †1839-03-02)

Schritt 9: Kind: Loher Johann Jakob (Jakob, "Henses", "Mesmers", "Kronenwirts") (*1807-12-13 †1884-04-19)

Schritt 10: Kind: Haltiner-Loher Maria Regina (Regina) (*1833-12-04 †<1893-10-07)

Schritt 11: Kind: Haltiner Johannes (Johann) (*1864-07-06 †1948-11-16)

Schritt 12: Kind: Haltiner Johann (*1891-07-20 †1972-05-02)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)