Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Mutter: Dux-Kolb Karolina Amalia (Maria Carolina, Carolina, Maria Amalia) (*1843-09-14 †1923-02-20)

Schritt 5: Mutter: Kolb-Mattle Anna Katharina (Katharina) (*1802-08-05 †1866-11-05)

Schritt 6: Vater: Mattle Johann (*1771-10 †1833-10-03)

Schritt 7: Kind: Mattle Franz Joseph ("Kasperhanses") (*1811-01-08 †1870-04-01)

Schritt 8: Kind: Mattle Johann Vinzenz (Johann) (*1846-01-21 †1925-04-02)

Schritt 9: Partner: Mattle-Zäch Maria Sophia (*1853-08-19)

Schritt 10: Vater: Zäch Johannes ("Zächlis") (*1823-03-05 †1883-04-21)

Schritt 11: Kind: Kühnis-Zäch Maria Josepha (*1849-04-09 †1891-06-11)

Schritt 12: Kind: Kühnis Johann Fridolin (*1874-08-13 †1903-06-06)

Schritt 13: Partner: Kühnis-Wietlisbach Anna Maria (*1868-12-07)

Schritt 14: Identisch mit: Hotz-Kühnis Anna Maria (*1868-12-07)

Schritt 15: Partner: Hotz Jakob

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)