Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Vater: Dux August Ferdinand (August, "alt Verwalters") (*1842-02-08 †1908-02-01)

Schritt 5: Vater: Dux Johann Jakob (Jakob, "Garbrieles", "Nauer Josephes", "Josephes") (*1802-04 †1890-12-24)

Schritt 6: Kind: Kobler-Dux Maria Christina (*1854-04-12 †1886-07-07)

Schritt 7: Partner: Kobler Johann Alois (Alois, "Schwarzes") (*1856-03-28 †1913-08-22)

Schritt 8: Kind: Kobler Josef Walter (Walter) (*1894-05-27 †1970-02-07)

Schritt 9: Partner: Kobler-Stieger Maria Pia (Pia) (*1908-03-23 †1955-03-12)

Schritt 10: Mutter: Stieger-Kobler Maria Bertha (Bertha) (*1876-10-08 †1942-10-18)

Schritt 11: Vater: Kobler Jakob ("Küffers") (*1833-12-17 †1895-03-01)

Schritt 12: Kind: Kobler-Kobler Maria Katharina (Katharina) (*1875-09-23 †1952-04-25)

Schritt 13: Kind: Sonderegger-Kobler Josepha Martha (Martha) (*1918-03-14)

Schritt 14: Partner: Sonderegger Karl Josef (Karl) (*1914-09-24 †1974-06-08)

Schritt 15: Mutter: Sonderegger-Enk Maria Johanna

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)