Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Mutter: Stieger-Weder Anna Maria (*1830-09-04 †1901-11-11)

Schritt 5: Vater: Benz Joseph ("Hanter") (*1788-08-02 †1862-06-24)

Schritt 6: Kind: Benz Joseph ("Präsidents", "Messmers", "Pflegers") (*1815-02-06 †1850-09-23)

Schritt 7: Kind: Benz Johann Jakob ("Pflegers") (*1839-10-24 †1919-02-12)

Schritt 8: Partner: Benz-Rohner Katharina (*1841-11-25 †1907-07-20)

Schritt 9: Vater: Rohner Franz Joseph ("jünger") (*1809-10-22 †1883-08-28)

Schritt 10: Kind: Wüst-Rohner Maria Bertha (Bertha) (*1846-06-07 †1912-03-19)

Schritt 11: Kind: Kobler-Wüst Maria Pia (*1874-09-08 †1938-03-25)

Schritt 12: Partner: Kobler Johann Pius (*1871-01-23 †1959-05-03)

Schritt 13: Mutter: Kobler-Dietschi Anna Maria (*1842-01-31 †1918-09-02)

Schritt 14: Vater: Dietschi Joseph Anton (Joseph) (*1805-10-28 †1881-08-05)

Schritt 15: Kind: Dietschi Johannes (*1843-11-10 †1886-07-09)

Schritt 16: Kind: Dietschi Viktor (*1877-06-02 †1944-06-11)

Schritt 17: Kind: Dietschi Georg

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)