Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Mutter: Dux-Kolb Karolina Amalia (Maria Carolina, Carolina, Maria Amalia) (*1843-09-14 †1923-02-20)

Schritt 5: Vater: Kolb Johannes Baptist (Johannes, "Buckseppas") (*1805-02-04 †1889-03-13)

Schritt 6: Kind: Kolb Johann Benedikt (Benedikt) (*1833-04-15 †1888-08-03)

Schritt 7: Kind: Graber-Kolb Maria Karolina (Maria) (*1867-08-06 †1927-12-15)

Schritt 8: Kind: Graber Karl Alois (Karl) (*1893-09-11 †1936-05-15)

Schritt 9: Partner: Graber-Lüchinger Maria Oliva (Oliva) (*1892-08-29 †1941-03-11)

Schritt 10: Mutter: Lüchinger-Lüchinger Maria Katharina (*1860-11-19 †1929-01-15)

Schritt 11: Vater: Lüchinger Joseph ("Färbersjakobs", "Färbers") (*1818-08-12 †1897-04-05)

Schritt 12: Vater: Lüchinger Johann Jakob ("Färbers") (*1787-05-19 †1853-05-18)

Schritt 13: Mutter: Lüchinger-Dux Anna Maria

Schritt 14: Möglicherweise identisch mit: Dux Anna Maria (*1760-11)

Schritt 15: Vater: Dux Joseph Jakob (Joseph) (*~1730 †1785-01-04)

Schritt 16: Kind: Dux Johann Jakob (Jakob) (*~1773-03 †1836-08-03)

Schritt 17: Partner: Dux-Wüst Anna Katharina

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)